Personen

Jag som skriver — eller stundom undlåter att skriva — saker här på bloggen heter Kriss Andsten. Min Internet-persona tenderar att vara ganska dryg och uppskatta riktigt grov och inte nödvändigtvis politiskt korrekt humor. Ni som känner mig konstaterar säkert att min Internetpersona och mitt charmanta offline-jag inte direkt skiljer sig åt.

Det vore nog enkelt att skylla det på min bakgrund som professionellt dryg Stockholmare — man blir en sådan om man som 08:a bor utanför Hufvudstaden och vill överleva mentalt. Som i amerikanska fängelsefilmer måste man sätta hårt mot hårt utanför tullarna, annars blir man uppäten och utspottad.

Inte heller hjälper det att vi har ett kattdjur. Behöver man någonsin en lektion i dryghet räcker det gott att observera henne en halvtimme.

E-postledes nås jag enklast på kriss snabel-a raljant.se. Finns även i egen hög person på Facebook. Har man en sjuklig böjelse åt fågelhållet kan man även hitta mig på Twitter. Eventuella mutor skickas lämpligast till:

Kriss Andsten
Gjuterigatan 12
233 42 Svedala